Näkökulma: Messiaanisten juutalaisten usko ja identiteetti

Näkökulma: Messiaanisten juutalaisten usko ja identiteetti

Keskeisiä messiaanisilla juutalaisilla ovat Jumalan antamat liitot ja juhlat, Harri Kröger kirjoittaa.Keskeisiä messiaanisilla juutalaisilla ovat Jumalan antamat liitot ja juhlat, Harri Kröger kirjoittaa.

10.11.2023 | Messiaanisten eli Jeesukseen uskovien juutalaisten ryhmä kasvaa Israelissa, jossa tätä nykyä asuu noin 9,6 miljoonaa kansalaista. One for Israel -järjestön mukaan maassa on yli 30.000 Jeesukseen uskovaa juutalaista. Messiaaniset seurakunnat jakaantuvat eri puolille maata, ja ne ovat itsenäisiä. Suurin seurakunta on yli 600-jäseninen.

Messiaaniset kokevat olevansa samaan hengellistä perhettä kaikkien Jeesukseen uskovien kanssa.

Messiaaniset juutalaiset uskovat, että Jeesus on Vanhan testamentin luvattu Messias ja että hän oli sekä ihminen että Jumalan Poika. He uskovat kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Pyhä Henki on jumaluuden kolmas persoona. Jumala on Luoja ja Isä.

Samalla messiaaniset kokevat olevansa samaan hengellistä perhettä kaikkien Jeesukseen uskovien kanssa. Messiaanisen liikkeen sihteerinä palvellut Hanan Lukats on todennut: ”Messiaaniset juutalaiset kokevat, että he eivät saa pystyttää erottavaa muuria itsensä ja kristittyjen välille, eivät myöskään suhteessa arabiuskoviin.”

Messiaaniset juutalaiset pitäytyvät apostoliseen seurakuntamalliin (Ap. t. 2:38–42) ja kokevat tärkeäksi yhteistyön kristittyjen siskojen ja veljien kanssa. Heillä on vahva missio evankelioida sekä juutalaisia että ei-juutalaisia.

Messiaaniset pitävät yhteyttä myös Israelin ulkopuolella oleviin kristittyihin, ja nykyään Israelin kasvavien seurakuntien monilla pastoreilla on yhteys helluntailaiseen Assemblies of God -liikkeeseen.

Keskeisiä messiaanisilla juutalaisilla ovat Jumalan antamat liitot ja juhlat.

Messiaaniset pastorit ovat todenneet, että on tärkeä erottaa toisistaan Vanhan testamentin moraali- ja rituaalisäännöt. Pääasia on Jumalan käskyjen noudattaminen uuden liiton opettamalla tavalla.

Rabbinistinen juutalaisuus voidaan ottaa huomioon, vaikka se ei ole auktoriteetti. Niinpä seurakunnilla on vapaus sitä noudattaa tai jättää noudattamatta. Teologiassaan ja seurakuntaelämässään messiaanisella liikkeellä on myös eroavaisuuksia, mutta keskeisiä ovat Jumalan antamat liitot ja juhlat. Heille on tärkeää viettää juutalaisia juhlapyhiä, joita ovat pääsiäinen, lehtimajanjuhla, helluntai sekä sapatti.

Raamattu on messiaanisille yksi kokonaisuus ja pyhä kirja, jota kutsutaan Israelissa Liittojen kirjaksi (Sefer HaBritot). Näin pitäydytään sekä vanhan että uuden liiton kirjoituksiin.

Messiaanisilla on vahva tietoisuus siitä, että he ovat Jumalan omaisuuskansan jäseniä, ja niinpä he kokevat, että Israelin tulisi olla ”valona kaikille kansoille”.

Messiaaniset uskovat, että nyt lopun aikana Jumala pelastaa juutalaisen kansan, kokoaa kaikki juutalaiset pakanakansoista. Lisäksi Jumala antaa heille Israelin maan ja valtakunnan, joka heille Raamatussa on luvattu. Tärkeänä koetaan Jeremian kirjan luvun 31 profetia, jossa Jumala lupaa tehdä uuden liiton Israelin kansan kanssa. Samalla rukoillaan, että pian tapahtuisi se, mikä on luvattu: ”Koko Israel on pelastuva” (Room. 11:26).

Messiaanisilla juutalaisilla on vahva identiteetti Jeesuksessa Messiaassa.

Harri Kröger

Kirjoittaja on Fidan Israel- ja juutalaistyön asiantuntija, joka asuu Budapestissä.